Adatvédelmi elveink

1, Ez az adatvédelmi nyilatkozat a Klugex Inc. (PO. Box 2212 Monument, CO 80132 United States a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett, a www.ezustekszer.com oldalon elérhető szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

2, A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás weboldalán. A Szolgáltatással kapcsolatban kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az Üzemeltető, aki az adatokat biztonságos szerverein az Egyesült Államokban tárolja.

3, Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltetőnek a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. Az Üzemeltető által végzett adatkezelés célja a Szolgáltatás nyújtása, az ügyfélszolgálat hatékonyságának javítása, és működési problémák elhárítása és a Felhasználási feltételek alapján az Üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása.

4, A Szolgáltatás használata regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, tehát az adatszolgáltatás a Szolgáltatás keretén belül minden esetben önkéntes. Az Üzemeltető nem adja át harmadik személyeknek az adott felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat.
Kivételt képeznek az alábbi események:

4.1, A Szolgáltatás egyes részeit az Üzemeltető adott esetben alvállalkozóival is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen kapcsolódó személyek és cégek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhet, ugyanakkor az ilyen cégeket és személyeket az átadott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

4.2, Az Üzemeltető együttműködik a hatóságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések felderítése és szankcionálása érdekében. Az Üzemeltető a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében az egyes felhasználók valamennyi jogszerűen kezelt adatát kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.

5, Annak ellenére, hogy az Üzemeltető megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket, nem tudja garantálni, hogy a felhasználók adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen adatokat szerezzenek meg. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra is felhasználhatják.
A felhasználókat saját érdekükben kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis átadja egy harmadik személy számára, ennek következtében akár jogilag kötelező érvényű ügyletek kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az adott azonosítót haladéktalanul módosítani.

 

6, Az Üzemeltető a felhasználók kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére.

7, A Szolgáltatás használatával a felhasználó és az Üzemeltető hírközlési eszköz útján létesít egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ezért az Üzemeltető törekszik arra, hogy szolgáltatása biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket rendszeresít (például bizonyos esetekben titkosítási protokollok használatával).

8, ASzolgáltatás keretén belül a felhasználóknak lehetősége van az általuk megadott adatok megtekintésére, módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el. A felhasználóknak bármikor lehetőségük adataik és regisztrációjuk végleges törlésére, minden előzetes bejelentés vagy indoklás nélkül.

9
, Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

10, Más weboldalakhoz hasonló módon a www.ezustekszer.com is használ sütiket (cookie) Ez általában a felhasználók kényelmesebb kiszolgálása érdekében történik, mint például személyes beállítások visszaállítása. A weblapon hirdetések jelenhetnek meg, amelyek szintén sütiket állíthatnak be vagy olvashatnak ki a felhasználó számítógépről. Az ezekhez kapcsolodó adatvédelmi szabályokat a hirdetéseket üzemeltetó szolgáltató határozza meg. A hirdetéseket üzemeltető szolgáltató nem fér hozzá a weblap által beállított sütikhez. Ezek a szolgáltatók általában a személyekhez nem azonosítható vagy névtelen kódokat használnak a felhasználó weboldalunkon tett látogatásairól történő információgyűjtéshez. A Google Adsense Adatvédelmi irányelvei itt olvashatók: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 

11, Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított változatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás weboldalán.


Ha kérdése lenne az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot a ügyfélszolgálatunkkal az alábbi linken keresztül elérhető e-mail sablon segítségével.
ügyfélszolgálat

Levelezési címünk:

KLUGEX, INC

www.ezustekszer.com

BO BOX 2212 Monument, CO 80132

United States

A dokument legutóbbi módosítás: 2012. 06. 19


Hirdetés: